Polityka prywatności_

DEFINICJE
Administrator danych: Karton-Pak Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowej Soli, ul. Hutnicza 10-12, 67-100 Nowa Sól, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (dalej Karton-Pak S.A.).

dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Karton-Pak S.A. - Karton-Pak Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowej Soli, ul. Hutnicza 10-12, 67-100 Nowa Sól

ochrona danych osobowych (ODO): ochrona danych osobowych w Karton-Pak S.A.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

strona WWW:
• strona prowadzona pod adresem www.kartonpak.pl.
platforma B2B:
• platforma B2B prowadzona pod adresem www.b2b.kartonpak.pl.

Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę WWW bądź portal B2B oraz korzystająca z jej funkcjonalności.

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY WWW ORAZ PORTALU B2B
W związku z korzystaniem przez Użytkownika z WWW oraz B2B Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług, a także informacje o jego aktywności. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika z WWW oraz B2B.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY WWW ORAZ PORTALU B2B
Korzystanie z strony WWW oraz portalu B2B
Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze strony WWW (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora:
• w celu udostępniana treści gromadzonych na stronie WWW Użytkownikom – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tzn. przetwarzanie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą mające na celu marketing produktów i usług własnych,
• w celach administracyjnych (w tym do diagnostyki), analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby której dane dotyczą oraz uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.
Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda oraz prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dbałości o jakość usług świadczonych drogą elektroniczną oraz analizie statystycznej dotyczącej tych usług.

Formularze kontaktowe
Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych do kontaktu (adres e-mail lub numer telefonu) jest dobrowolne, jednakże w celu otrzymania informacji zwrotnej ma charakter obowiązkowy. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Osobom korzystającym z formularza przekazywana jest stosowna informacja dotycząca przetwarzania ich danych osobowych przed wysłaniem wiadomości. Warunkiem skorzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie WWW jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu obsługi korespondencji. Zgoda na przetwarzanie danych w celu nawiązania kontaktu handlowego ma charakter dobrowolny.
Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy, udzielenia odpowiedzi oraz podjęcia wszelkich niezbędnych działań związanych z obsługą otrzymanej wiadomości – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda oraz prawnie usprawiedliwiony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f), gdzie prawnie usprawiedliwionym interesem jest marketing produktów własnych oraz dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami. W przypadku gdy między Administratorem a osobą kontaktująca się przez formularz kontaktowy istnieje już stosunek prawny, podstawą prawną przetwarzania może być niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Rejestracja na platformie B2B
Administrator udostępnia kontrahentom oraz ich pracownikom dokumentację dot. stanu realizacji ich zleceń oraz umów. Dostęp do danych wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do rejestracji konta a w późniejszym czasie do logowania.
Osobom korzystającym z platformy B2B przekazywana jest stosowna informacja dotycząca przetwarzania ich danych osobowych na etapie rejestracji.
Dane osobowe Użytkowników platformy B2B przetwarzane są w celu założenia i zarządzenia Kontem Użytkownika na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), wykonywania umowy poprzez zapewnienie automatyzacji przepływu danych z kontrahentem (art. 6 ust. 1 lit b i f RODO), gdzie prawnie usprawiedliwionym celem jest podnoszenie jakości świadczonych usług , a także zapewnienia bezpieczeństwa i rozwoju systemów informatycznych danych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f i c RODO.

Informacja handlowa
Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora do kierowania do niego treści stanowiących informację handlową różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, lub drogą telefoniczną. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził w tym zakresie zgodę, którą Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki, usług oraz produktów.

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA
Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego stronę WWW. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika i dokonywanych przez niego czynności.

Cookies „serwisowe”
Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
• dostosowania zawartości strony WWW do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony WWW, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę WWW,
• ew. do utrzymania sesji użytkownika strony WWW.
W ramach strony WWW stosujemy następujące rodzaje plików cookies:
• „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej,
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
• pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony www mogą samodzielnie dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
Strona WWW korzysta z mechanizmu Google Analytics w celu zbierania statystyk.

Ciasteczka Google Analytics
Google Analytics posługuje się 5 ciasteczkami: _utma, _utmb, _utmc, _utmz, oraz _utmv.

Ciasteczko, rodzaj, opis
_utma, stałe, unikalny identyfikator domeny (czasami nazywany haszem), który (jak sama nazwa wskazuje) jest unikalny dla każdej witryny
_utmb, stałe, odpowiedzialne za przechowywanie informacji na temat danej odwiedziny
_utmc, sesyjne, współpracuje z _utmb i jego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowej odwiedziny, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do starej
_utmz, stałe, zawiera ono informację na temat źródeł odwiedzin
_utmv, stałe, pojawia się ono tylko wtedy kiedy na witrynie jest stosowane śledzenie niestandardowych zmiennych

Więcej na stronie internetowej:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage
Polityka Prywatności Google Analytics: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html

Instrukcja usunięcia plików cookies
Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies.

Google Chrome
Domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
• kliknąć w menu „Ustawienia Google Chrome” i wybrać opcję „Ustawienia”,
• kliknąć w „Pokaż ustawienia zaawansowane” na dole strony,
• wybrać opcję „Ustawienia treści” w opcjach „Prywatność”,
• wybrać żądane ustawienia,
• aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Zarządzaj wyjątkami” i wybrać własne ustawienia dla witryn,
• aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk „Gotowe”.

Microsoft Internet Explorer
Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:
• kliknąć w menu „Narzędzia” i wybrać „Opcje Internetowe”,
• wybrać zakładkę „Prywatność”,
• za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies),
lub:
• kliknąć przycisk „Zaawansowane” i samodzielnie wybrać żądane ustawienia,
• aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Witryny” i wybrać własne ustawienia dla witryn,
• zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

Mozilla Firefox
Domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy: kliknąć w menu „Narzędzia” (w innych wersjach: kliknąć przycisk „Firefox”) i wybrać „Opcje”; następnie wybrać zakładkę „Prywatność” i zaznaczyć żądane ustawienia; aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Wyjątki” i wybrać własne ustawienia dla witryn; zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

Opera
Domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy: kliknąć w „Preferencje”, wybrać opcję „Zaawansowane”, a następnie „Cookies”; zaznaczyć żądane ustawienia; aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie „Preferencje dla witryn” i przejść do karty „Cookies” a następnie wprowadzić pożądane ustawienia i zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody (np. przez Użytkownika portalu B2B) lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
Przysługuje Ci wiele praw w związku z prawem o ochronie danych w zakresie tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, lecz i te nie są nieograniczone i w niektórych przypadkach nie będziemy mogli zaakceptować Twojego żądania. W przypadku braku możliwości realizacji któregokolwiek z wymienionych poniżej praw skontaktujemy się z Tobą i podamy powód.

Użytkownikowi przysługuje prawo:
• Prawo do dostępu do przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych.
• Prawo do wymagania od nas skorygowania jakichkolwiek nieprawidłowych danych osobowych przechowywanych przez nas.
• Prawo do wymagania od nas usunięcia jakichkolwiek informacji o Tobie przechowywanych przez nas. Prawo to będzie mogło być wykonane np. w przypadku gdy:
- nie będziemy już potrzebować Twoich danych osobowych by osiągnąć cel, dla którego je zebraliśmy,
- wycofasz swoją zgodę,
- sprzeciwisz się temu w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane.
• Prawo do ograniczenia przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas. Prawo to będzie mogło zastosowanie np. w przypadku gdy:
- nie zgadzasz się z poprawnością Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas,
- nie potrzebujemy już przetwarzać Twoich danych, lecz wolisz, byśmy zamiast tego ograniczyli przetwarzanie danych, - nie potrzebujemy już używać Twoich danych osobowych by osiągnąć cele, dla których je zebraliśmy, lecz są one Ci potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
• Prawo do otrzymania danych osobowych, które nam dostarczyłeś/-aś, w uporządkowanym, powszechnie używanym, oraz czytelnym dla maszyn formacie. Prawo to ma zastosowanie wtedy, gdy przetwarzanie jest oparte na zgodzie lub umowie (patrz powyżej) i przetwarzanie odbywa się w zautomatyzowany sposób.
• Prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas (w tym w celu przesyłania Ci przez nas materiałów marketingowych). Prawo to ma zastosowanie w przypadku gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
• Prawo do wycofania zgody, w przypadku, że polegamy na niej by móc używać Twoich danych osobowych (na przykład by dostarczyć Ci informacji handlowych).
• Prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych.
Zgłaszanie żądań związanych z powyższymi prawami można realizować w formie pisemnej na adres Administratora bądź drogą e-mailową na adres: sekretariat@kartonpak.pl.

ODBIORCY DANYCH
W związku z realizacją usług dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, infrastruktury technicznej, podmiotom świadczącym usługi doradcze na rzecz Administratora, obsłudze prawnej, operatorom pocztowym oraz kurierom w przypadku prowadzenia korespondencji ew. innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora.
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator nie przekazuje dane osobowe poza EOG.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

DANE KONTAKTOWE
Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Karton-Pak Spółka Akcyjna, ul. Hutnicza 10-12, 67-100 Nowa Sól.
Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dot. przetwarzania danych osobowych można kontaktować się drogą pisemną oraz poprzez e-mail sekretariat@kartonpak.pl.
Odpowiedź na zgłoszenia powinna być udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania.

ZMIANY INFORMACJI DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Informacje dot. ODO są na bieżąco weryfikowane i w razie potrzeby aktualizowane. Ostatnia aktualizacja została przyjęta i obowiązuje od 27 listopada 2018r.

Pliki do pobrania

Polityka przetwarzania danych osobowych

Na stronie internetowej korzystamy z plików cookies w celach zapewnienia poprawnego funkcjonowania strony, a także do celów analitycznych i statystycznych. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdej chwili możecie Państwo zablokować lub ograniczyć możliwość przechowywania plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem Twoich danych jest Karton-Pak Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowej Soli. Przysługuje Ci więcej informacji i praw. Możesz się z nimi zapoznać w Polityce prywatności oraz Polityce przetwarzania danych osobowych.

Zamknij
Masz pytanie? Odpowiemy!
Zgłoszenie antykorupcyjne