Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy_

Nowa Sól, dnia 02-01-2023

 Oświadczenie o posiadaniu przez spółkę statusu "dużego przedsiębiorcy” .

Działając w imieniu KARTON-PAK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Nowej Soli ul. Hutnicza 10-12, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 175333, NIP 9250004357, Regon 970030056 kapitał zakładowy 1.936.800 zł wpłacony w całości, w wykonaniu obowiązku określonego w Art. 4c Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (DZ.U. z 2019, poz. 118), oświadczamy, że w 2023 roku KARTON-PAK SPÓŁKA AKCYJNA posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku, uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym, w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu.

Niniejsze oświadczenie pozostaje w mocy, do momentu złożenia przez KARTON-PAK SPÓŁKA AKCYJNA oświadczenia o utracie statusu dużego podatnika.

Polityka przetwarzania danych osobowych

Na stronie internetowej korzystamy z plików cookies w celach zapewnienia poprawnego funkcjonowania strony, a także do celów analitycznych i statystycznych. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdej chwili możecie Państwo zablokować lub ograniczyć możliwość przechowywania plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem Twoich danych jest Karton-Pak Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowej Soli. Przysługuje Ci więcej informacji i praw. Możesz się z nimi zapoznać w Polityce prywatności oraz Polityce przetwarzania danych osobowych.

Zamknij
Masz pytanie? Odpowiemy!
Zgłoszenie antykorupcyjne