Polityka zrównoważonego rozwoju_


Polityka Inwestycyjna

Długookresowa strategia rozwoju Karton–Pak S.A. uwzględnia prowadzenie szeroko zakrojonej polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego poprzez propagowanie postępu społecznego oraz uwzględnianie aspektów ochrony środowiska naturalnego w podejmowanych przez Spółkę decyzjach inwestycyjnych.

1
Partnerstwo biznesowe

Zrównoważony rozwój, jako jedna z najważniejszych wartości wyznawanych przez naszą firmę, sprawia, że oczekujemy aby wszyscy dostawcy oraz partnerzy biznesowi również realizowali zasady zrównoważonego rozwoju. Powyższa idea popularyzowana jest głównie poprzez odpowiednie działania marketingowe oraz jasno sprecyzowaną procedurę wyboru dostawców, uwzględniającą cele i założenia polityki proekologicznej.

2
Certyfikatyjakościowe

Gwarantem jakości oferowanych przez Spółkę produktów i świadczonych usług są przyznane Certyfikaty Zarządzania Jakością.

3
Aspekty
środowiskowe
Aspekty <br /> środowiskowe
Zawsze i wszędzie dbamy o środowisko

Jednym z nadrzędnych celów naszej firmy i jest prowadzenie działalności z poszanowaniem aspektów środowiska naturalnego. Podejmowane przez nas działania inwestycyjne uwzględniają zastosowanie najnowszych rozwiązań charakteryzujących się pozytywnym wpływem na środowisko.

Stosujemy nowoczesne oraz energooszczędne maszyny i urządzenia, dzięki którym w znaczącym stopniu zmniejsza się energochłonność całego procesu produkcyjnego.

Wierzymy w proekologiczną postawę

Proekologiczna postawa Karton-Pak oraz szczere zaangażowaniem pracowników są zbieżne ze wszystkimi odpowiednimi przepisami i regulacjami w zakresie ochrony środowiska, które wchodzą w skład polityki środowiskowej firmy.

Potwierdzeniem tego jest wdrożenie systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001 w zakresie produkcji opakowań kartonowych z nadrukiem wielobarwnym.

Pliki do pobrania

Stosowanie przyjętej polityki jest realizowane poprzez...

 • stały nadzór nad obowiązującymi przepisami w zakresie środowiska i zapewnienie zgodności z nimi
 • ciągłe doskonalenie technologii, celem minimalizowania wpływów środowiskowych,
 • stałą redukcję negatywnego wpływu na środowisko naturalne w zakresie odpadów,
 • stałe i usystematyzowane identyfikowanie i monitorowanie aspektów środowiskowych,
 • poprawę organizacji i środowiska pracy,
 • analizowanie informacji celem dokładniejszego identyfikowania możliwych obszarów doskonalenia,
 • kształtowanie świadomości środowiskowej pracowników,
 • włączenie klientów i dostawców w działania, mające na celu realizowanie przyjętej polityki środowiskowej.
Aspekty
pracownicze

Istotnym elementem długookresowej strategii rozwoju Karton-Pak są nasi pracownicy.


Aspekty <br /> pracownicze
Wyznajemy zasadę niedyskryminacji

Celem zapewnienia wszystkim osobom możliwości równego udziału w rozwoju gospodarczym, całokształt działań firmy w zakresie zarządzania i rozwoju zasobów ludzkich jest prowadzony w oparciu o zasadę niedyskryminacji.

Kwestie awansów, wynagrodzenia, dostęp do szkoleń, rozwój zawodowy oraz rekrutacje nowych pracowników prowadzone są bez względu na płeć, wiek, rasę, niepełnosprawność czy światopogląd.

Dbamy o rozwój kompetencji

Praca ludzka ma kluczowy wpływ na jakość oferowanych produktów oraz proces produkcji, dlatego rozwój kompetencji i zaangażowanie pracowników jest dla nas z punktu widzenia budowania przewagi konkurencyjnej tematem priorytetowym.

Dokładamy wszelkich starań aby umożliwić wszystkim pracownikom zapoznanie się z prawami i zasadami związanymi zarówno z bezpieczeństwem pracy, jak również ze strategią firmy.

Aspekty
społeczne

Firma Karton-Pak S.A. angażuje się w pomoc o charakterze lokalnym i ogólnopolskim poprzez patronat i sponsoring wielu przedsięwzięć i imprez.

 • Pomoc lokalnym instytucjom, takim jak: Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Soli, Państwowa Straż Pożarna KP PSP w Nowej Soli, Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli, Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Hufiec Nowa Sól, Szkoła Muzyczna w Nowej Soli, Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Św. Michała Archanioła, Parafia p.w. Św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Nowej Soli, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Junior", Publiczne Gimnazjum nr 3 w Nowej Soli, Szkoła Podstawowa nr 1 i 5 W Nowej Soli, Szkoła Podstawowa w Lubieszowie, Klub Sportowy Antoni, pomoc dla stowarzyszenia Chi RYU)
 • Pomoc stowarzyszeniom o charakterze ogólnopolskim (np. Caritas, Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa", coroczne wsparcie dla Stowarzyszenia Księgowych)
 • Sponsoring Święta Solan - od lat Karton-Pak S.A. jest sponsorem tej imprezy
 • Sponsoring koncertów dla Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze organizowanych przez firmę Bam Bam
 • Sponsoring wystawy Grand Press Photo 2015 w Nowej Soli
Sponsoring
sportowy
Aspekty <br /> środowiskowe
sponsorujemy Astrę Nowa Sól
Karton-Pak S.A. jest głównym sponsorem męskiej drużyny siatkarskiej - MKST Astra Nowa Sól.
Gorąco zachęcamy do śledzenia rozgrywek i trzymamy kciuki za sukcesy naszej drużyny!
 
Aktualny terminarz spotkań, tabelę wyników oraz wiele innych ciekawych informacji na temat klubu można znaleźć pod adresem: www.astranowasol.pl
propagujemy zdrowy tryb życia

W zdrowym ciele zdrowy duch! Poprzez wspieranie rozmaitych inicjatyw sportowych, pragniemy zachęcić społeczeństwo, w tym także naszych pracowników oraz klientów do aktywnego spędzania wolnego czasu i zdrowego trybu życia.


Polityka przetwarzania danych osobowych

Na stronie internetowej korzystamy z plików cookies w celach zapewnienia poprawnego funkcjonowania strony, a także do celów analitycznych i statystycznych. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdej chwili możecie Państwo zablokować lub ograniczyć możliwość przechowywania plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem Twoich danych jest Karton-Pak Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowej Soli. Przysługuje Ci więcej informacji i praw. Możesz się z nimi zapoznać w Polityce prywatności oraz Polityce przetwarzania danych osobowych.

Zamknij
Masz pytanie? Odpowiemy!
Zgłoszenie antykorupcyjne