INNOWACYJNA ZROBOTYZOWANA LINIA PRODUKCYJNA DO SKŁADANIA I SKLEJANIA OPAKOWAŃ

NAZWA PROJEKTU: INNOWACYJNA ZROBOTYZOWANA LINIA PRODUKCYJNA DO SKŁADANIA I SKLEJANIA OPAKOWAŃ

Umowa nr: RPLB.02.02.00-08-005/12 z 23.02.2013 zawarta z Województwem Lubuskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Lubuskiego

Wartość projektu i Udział Unii Europejskiej:

- całkowity koszt projektu: 8 403 299,72 zł (słownie: osiem milionów czterysta trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze).
-  całkowita kwota wydatków kwalifikowanych:  6 798 990,03 (słownie: sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych trzy  grosze)
-  otrzymane dofinansowanie w wysokości 3 399 495,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych) i stanowiące 50% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu, w tym:
- 85% kwoty dofinansowania w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co stanowi 2 889 570,75 zł (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dziewięć  tysięcy pięćset  siedemdziesiąt złotych siedemdziesiąt pięć groszy) oraz
- 15% kwoty dofinansowania ze środków budżetu państwa, co stanowi 509 924,25 zł (słownie: pięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote dwadzieścia pięć groszy).

Okres rzeczowy realizacji: od 01-10-2012 do 31-07-2013

PROJEKT  WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013

Polityka przetwarzania danych osobowych

Na stronie internetowej korzystamy z plików cookies w celach zapewnienia poprawnego funkcjonowania strony, a także do celów analitycznych i statystycznych. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdej chwili możecie Państwo zablokować lub ograniczyć możliwość przechowywania plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem Twoich danych jest Karton-Pak Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowej Soli. Przysługuje Ci więcej informacji i praw. Możesz się z nimi zapoznać w Polityce prywatności oraz Polityce przetwarzania danych osobowych.

Zamknij
Masz pytanie? Odpowiemy!
Zgłoszenie antykorupcyjne