Kontakt_


Dane kontaktowe
Karton-Pak Spółka Akcyjna

67-100 Nowa Sól, ul. Hutnicza 10-12

tel. +48 68 387 24 11 do 14
fax +48 68 387 54 13
fax +48 68 356 10 52

KRS: 0000 175333, wpis do rejestru: 9 października 2003 r.
NIP: 925-000-43-57
Kapitał akcyjny: 1.850.100 PLN opłacony w całości

 

Nowy zakład produkcyjny
Nowy Zakład

67-100 Nowa Sól, ul. Śląska 1

tel. +48 68 387 24 11 do 14
fax +48 68 387 54 13
fax +48 68 356 10 52

Dział obsługi klienta
Piotr Hełmiński
Kierownik działu obsługi klienta
tel. +48 68 355 12 02
tel. +48 604 412 932
Natalia Knap-Kornobis
Specjalista ds. sprzedaży
tel. +48 68 355 12 10
Małgorzata Kardzis
Specjalista ds. sprzedaży
tel. +48 68 355 12 39
Marta Weihs
Specjalista ds. sprzedaży
tel. +48 68 355 12 24
Damian Krawczyk
Specjalista ds. technicznego wsparcia sprzedaży
tel. +48 68 355 12 41
Damian Pelczar
Specjalista ds. sprzedaży
tel. +48 68 355 12 45
Wyznaczanie trasy
Nie wiesz jak do nas trafić? Wyznacz trasę!

Formularz kontaktowy
Masz pytanie? Chętnie odpowiemy!

Na podstawie art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radcy(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w umowie i przekazanych dokumentach w celu obsługi kontaktu poprzez elektroniczny formularz kontaktu. *

Korzystając z formularza kontaktowego i przekazując za jego pośrednictwem jakiekolwiek dane osobowe przyjmuje do wiadomości, iż:

 1. administratorem danych osobowych jest Karton-Pak Spółka Akcyjna, ul. Hutnicza 10-12, 67-100 Nowa Sól,
 2. podanie danych jest dobrowolne, jednakże w celu otrzymania informacji zwrotnej ma charakter obowiązkowy,
 3. celem przetwarzania danych jest nawiązanie kontaktu za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie administratora,
 4. odbiorcą danych jest administrator,
 5. dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych,
 6. dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla utrzymywania kontaktu, a po jego zakończeniu (o ile nie dojdzie do nawiązania dalszej współpracy) prze okres 10 lat,
 7. mam prawo do dostępów do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 8. mam prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w myśl art. 7 ust. 3 w/w Rozporządzenia nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 9. mam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 10. dane nie będą profilowane,
 11. mam prawdo do złożenia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych *

Na podstawie art. 4 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w całkowicie dobrowolny i świadomy sposób, mając rzeczywisty i wolny wybór, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu nawiązania kontaktu handlowego. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Karton-Pak Spółka Akcyjna, ul. Hutnicza 10-12, 67-100 Nowa Sól, KRS 0000175333 *

Niniejszym oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, iż:

 1. odbiorcami danych będą wszystkie podmioty zaangażowane w związku z realizacją celu w jakim dane zostały przekazane, a których udział jest niezbędny do realizacji celu lub które wezmą udział w realizacji celu niezależnie od mojej woli lub woli Administratora. Podmiotami są w szczególności sądy i inne organa władzy publicznej.
 2. administrator nie planuje przekazywania danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych,
 3. okres w jakim dane będą przetwarzane zdeterminowany jest celem w jakim są one przetwarzane. Po osiągnieciu celu dane będą przetwarzane jeszcze przez okres 10 lat ewentualnie przez okres dłuższy jeśli przepisy właściwego prawa przewidują możliwość wszczęcia jakiegokolwiek postępowania w odniesieniu do danych, które były przetwarzane przez administratora,
 4. mam pełne prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 5. mam prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych,
 6. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,
 7. podanie danych ma charakter obowiązkowy dla zawarcia umowy z administratorem, a w zakresie w jakim dotyczy postepowań przed organami władzy publicznej obowiązek ich podania wynika z przepisów prawa. Odmowa podania danych osobowych stanowi przeszkodę uniemożliwiającą realizację umowy, a także osiągnięcie celu dla jakiego dane są przetwarzane,
 8. dane nie będą profilowane,
 9. mam prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w myśl art. 7 ust. 3 w/w Rozporządzenia nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. *
* - pola wymagane

Polityka przetwarzania danych osobowych

Na stronie internetowej korzystamy z plików cookies w celach zapewnienia poprawnego funkcjonowania strony, a także do celów analitycznych i statystycznych. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdej chwili możecie Państwo zablokować lub ograniczyć możliwość przechowywania plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem Twoich danych jest Karton-Pak Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowej Soli. Przysługuje Ci więcej informacji i praw. Możesz się z nimi zapoznać w Polityce prywatności oraz Polityce przetwarzania danych osobowych.

Zamknij
Masz pytanie? Odpowiemy!
Zgłoszenie antykorupcyjne