ROWEROWA STOLICA POLSKI 2024 REGULAMIN KONKURSU

Regulamin Konkursu Rowerowego
„Rowerowa stolica Polski 2024”

I. Cel konkursu

1. Celem głównym zadania jest rozwijanie tożsamości lokalnej pracowników Karton Pak S.A. oraz członków ich rodziny.
2. Popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych Powiatu Nowosolskiego.
3. Promowanie aktywnego spędzania czasu.
4. Sport i rekreacja.
5. Rozwijanie turystyki rowerowej.
6. Integracja pracowników Karton Pak S.A. oraz ich rodzin.
7. Popularyzacja przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerów oraz zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.

II. Organizator

Organizatorem Konkursu Rowerowego „Rowerowa Stolica Polski 2024” jest Firma Karton Pak S.A.
Adres: ul. Hutnicza 10-12, 67-100 Nowa Sól
e-mail: k.kulen@kartonpak.pl

Koordynator konkursu – Katarzyna Kuleń

III. Termin konkursu

Konkurs odbędzie się od 01 czerwca do 30 czerwca 2024 roku.

IV. Trasa konkursu

Trasa konkursu – trasa wybrana przez uczestników jest dowolna, ważne aby uczestnicy poruszali się na rowerze złączoną aplikacją „aktywne miasta” oraz dołączą do grupy „Karton Pak Team”.

V. Przebieg konkursu

1. Początek konkursu w dniu 01.06.2024

2. Koniec Konkursu w dniu 30.06.2024

3. Rozdanie nagród oraz impreza z podsumowaniem wyników początek września 2024.


VI. Organizacja konkursu

1. Konkurs ma charakter otwarty o nieograniczonej liczbie uczestników.
2. W konkursie mogą wziąć udział pracownicy oraz członkowie ich rodzin, którzy zalogują się w aplikacji „Aktywne Miasta” oraz dołączą do grupy „Karton Pak Team”.


VII. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.
2. Konkurs ten przeznaczony jest dla Pracowników Firmy Karton Pak S.A. w Nowej Soli
i ich rodzin.
3. Konkurs trwa podczas ogólnopolskiej rywalizacji o tej samej nazwie „Rowerowa Stolica Polski”
4. W konkursie biorą udział osoby bez względu na miejsce zamieszkania.
5. W konkursie biorą udział tylko te osoby, które dokonały rejestracji w aplikacji „aktywne miasta” a następnie dołączyli do grupy „Karton Pak Team”.
6. Imię i nazwisko uczestnika musi być umieszczone w nazwie użytkownika w grupie „Karton Pak Team” tak aby organizator mógł zidentyfikować uczestnika
7. Każdy wyjazd rowerem podczas trwania konkursu musi być zanotowany w aplikacji „Aktywne Miasta” w grupie „Karton Pak Team” pod swoim imieniem i nazwiskiem.
8. Osoby dorosłe uczestniczą w rajdzie indywidualnie, a osoby niepełnoletnie pod opieką rodziców lub opiekunów.
9. Osoby niepełnoletnie, powyżej 10 roku życia obowiązane są posiadać kartę rowerową.
10. Każdy z uczestników konkursu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział na całkowitą odpowiedzialność opiekunów prawnych.
11. Uczestnicy konkursu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu jazdy na rowerze. Zaleca się używanie podczas konkursu kasku ochronnego.
12. Każdy z uczestników konkursu powinien posiadać sprawny technicznie rower.
13. Uczestnicy konkursu nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych środków odurzających.
14. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu i jego stosowania.

VIII. Obowiązki uczestników konkursu

1. Przestrzeganie regulamin.
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach i trasach rowerowych.
3. Posiadanie karty rowerowej (dotyczy osób niepełnoletnich powyżej 10. roku życia).
4. Poruszanie się na dowolnej trasie zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
5. Posiadanie sprawnego technicznie roweru.
6. Stosowanie się do zakazu spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
7. Nie zaśmiecanie tras rowerowych i dbanie o środowisko naturalne.
8. Zabrania na trasę rowerową telefonu komórkowego z włączoną aplikacją „aktywne miasta” w grupie „Karton Pak Team”.


IX. Nagrody

Za udział w konkursie przewidziano nagrody rzeczowe dla 10 osób z najlepszymi wynikami oraz upominki dla wszystkich uczestników. Wszyscy pracownicy oraz członkowie ich rodzin, biorący udział w konkursie będą zaproszeni na spotkanie przy grillu podczas, którego rozdane zostaną nagrody.

X. Postanowienia końcowe

1. Udział w rajdzie jest dobrowolny.
2. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych oraz opiekunów podczas trwania rajdu.
3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.
4. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
5. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników konkursu, w których brali oni udział.
6. Uczestnik logując się do aplikacji „aktywne miasta” i dołączając do grupy „Karton Pak Team”, akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
7. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.
8. Wszyscy uczestnicy startując w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację ich wizerunków w relacjach zamieszczonych w mediach społecznościowych oraz na stronie www.kartonpak.pl.
9. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
10. Osoba nie stosująca się do postanowień regulaminu może zostać przez koordynatora konkursu wykluczona z dalszego uczestnictwa w konkursie.

 

Masz pytanie? Odpowiemy!
Zgłoszenie antykorupcyjne
Informacja o plikach cookies

Używamy własnych i zewnętrznych plików cookie do personalizacji treści i analizowania ruchu w sieci. Klikając w przycisk Więcej opcji możesz sprawdzić, jakie dane i w jakim celu zbieramy w ciasteczkach. Nie na wszystkie musisz się zgodzić, a jeśli zmienisz zdanie, zawsze możesz zaktualizować Ustawienia cookie. Link do ustawień znajdziesz w stopce serwisu.
Informacje na temat tego jak przetwarzamy Twoje dane osobowe zamieściliśmy w Polityce prywatności.

Niezbędne pliki cookie wymagane są do prawidłowego funkcjonowania strony, zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa czy pozwalają dostosować preferencje w zakresie wyrażanych przez Ciebie zgód. Niezbędne pliki cookie nie mogą zostać wyłączone.

Analityczne pliki cookie służą nam do lepszego zrozumienia, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję z naszą stroną internetową. Dostarczają nam informacji na temat wskaźników, takich jak liczba odwiedzających, czas przeglądania strony, źródło przychodzącego ruchu itp.

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie trafniejszych reklam, które są bardziej interesujące dla Ciebie i skuteczniejsze dla reklamodawców.