Konkurs plastyczny "Mój rodzic w Karton-Pak"

REGULAMIN

Konkursu Plastycznego

„Mój rodzic w Karton-Pak” oczami wyobraźni dziecka.

§ 1

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy w dowolnej technice plastycznej (rysowanie, wyklejanie, wycinanie, malowanie itp.) przedstawiającej wyobrażenie dziecka na temat pracy swojego rodzica w Karton-Pak. Praca powinna być wykonana w formacie A3 (wymiar: 297mm. x 420 mm.). Dziecięca wyobraźnia nie zna granic i potrafi zaskakiwać nas dorosłych, pozwólmy dzieciom na przedstawienie tematu w nawet najbardziej fantazyjny sposób.

§ 2

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu plastycznego skierowanego do dzieci pracowników, jest firma Karton-Pak Spółka Akcyjna.

§ 3

Adresaci konkursu

Adresatami Konkursu są wszystkie dzieci pracowników Organizatora w przedziałach wiekowych:

I GRUPA od 3 do 5 lat

II GRUPA od 6 do 9 lat

III GRUPA od 10 do 14 lat.

 

§ 4

Cel konkursu

Cel konkursu „Mój rodzic w Karton-Pak” oczami wyobraźni dziecka:

 • rozwijanie wrażliwości artystycznej,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych pomiędzy pracownikami a ich dziećmi,
 • zachęcenie młodzież i dzieci do kreatywnego spędzenia czasu,
 • propagowanie działalności firmy,
 • budowanie pozytywnego wizerunku wśród pracowników.

 

 § 5

Terminy i warunki konkursu

 • Termin składania prac: od 10.11.2020 r. do 07.12.2020 r.

Konkurs polega na przygotowaniu pracy w dowolnej technice plastycznej (rysowanie, wyklejanie, wycinanie, malowanie itp.) przedstawiającej wyobrażenie dziecka na temat pracy swojego rodzica w Karton-Pak. Praca powinna być wykonana w formacie A3 (wymiar: 297mm. x 420 mm.).

 • Gotowe prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przekazać: do działu Kadr znajdującego się przy ulicy Hutniczej 10-12 w Nowej Soli. Osoba odpowiedzialna
  za przyjmowanie prac: Katarzyna Kuleń. Przed zdaniem pracy proszę się umówić za pośrednictwem e-maila: k.kulen@kartonpak.pl.
 • Prace nie mogą być wcześniej prezentowane na innych Konkursach.
 • Jeden uczestnik może przekazać do konkursu tylko jedną pracę, nie wykonujemy prac grupowo.
 • Praca musi być wykonana własnoręcznie, młodsze dzieci z grupy I mogą wymagać pomocy rodziców.

 

§ 6

Prawo własności i prawo wykorzystania prac

 • Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora w zakresie, o którym mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r.
  o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) w szczególności do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz
  w Internecie.
 • Dane osobowe uczestników będą wykorzystane w celu wyłonienia zwycięzcy,
  przyznania nagrody, w celu promocji konkursu, opublikowania jego nazwiska przy wykonanych pracach podczas wystawy oraz w Internecie.
 • Przesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu.

 

§ 7

Ocena prac konkursowych

Zasady przyznawania nagród:

 • O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.
 • Posiedzenie Komisji przewidziane jest na dzień 08.12.2020r. w którym nastąpi rozstrzygnięcie Konkursu.
 • Nagrodzone zostaną prace spełniające warunki formalne Regulaminu oraz ukazujące jej walory artystyczne i estetyczne.
 • Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w każdej grupie wiekowej.
 • Wręczenie nagród nastąpi za pośrednictwem rodziców dzieci biorących udział w konkursie, w terminie wyznaczonym przez Organizatora, jednak nie później niż miesiąc od zakończenia konkursu, po uprzednim telefonicznym poinformowaniu zwycięzców.

 

Pliki do pobrania

Polityka przetwarzania danych osobowych

Na stronie internetowej korzystamy z plików cookies w celach zapewnienia poprawnego funkcjonowania strony, a także do celów analitycznych i statystycznych. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdej chwili możecie Państwo zablokować lub ograniczyć możliwość przechowywania plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem Twoich danych jest Karton-Pak Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowej Soli. Przysługuje Ci więcej informacji i praw. Możesz się z nimi zapoznać w Polityce prywatności oraz Polityce przetwarzania danych osobowych.

Zamknij
Masz pytanie? Odpowiemy!
Zgłoszenie antykorupcyjne